Tư vấn quản lý

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

Được viết: Thứ hai, 07-12-2015
Đàm phán luôn là một vấn đề quan trọng trong công việc và giao tiếp. Một người giỏi đàm phán là người luôn bình tĩnh, phản luận chặt chẽ và dứt khoát, đó cũng là cả một nghệ thuật sống. Xin giới thiệu 1 vài tự luận về “Nghệ Thuật Đàm...
MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ - MÔ HÌNH HPWS

MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ - MÔ HÌNH HPWS

Được viết: Thứ hai, 07-12-2015
Mô hình hệ thống công việc thành tích cao (High-performance work system HPWS) là một khuôn mẫu tương đối phổ biến trong xây dựng chiến lược nhân sự do Huselid (1995) phát triển. HPWS thực chất là một hệ thống thông lệ tốt nhất (best practices), nó tập trung...

Đặt hàng online

Hỗ trợ trực tuyến

tư vấn hitacom

 

Hệ thống nhà phân phối

hệ thống phân phối trần thạch cao Hitacom

Đăng ký làm đại lý

đăng ký làm đại lý Hitacom